Po spotkaniu w sprawie szerokopasmowego Internetu!

2015-12-05

Aktualizacja:

2015-12-05 11:32

W dniu wczorajszym – 2 grudnia br. miało miejsce w sali wiejskiej w Lubaszu spotkanie mieszkańców gminy z przedstawicielami wykonawcy przyłączy szerokopasmowych – firmy Asta-Net z Piły.

Spotkanie zostało zainicjowane przez Wójta Gminy Lubasz, w związku z otrzymywanymi od mieszkańców krytycznymi uwagami na temat realizacji projektu.

W dniu wczorajszym – 2 grudnia br. miało miejsce w sali wiejskiej w Lubaszu spotkanie mieszkańców gminy z przedstawicielami wykonawcy przyłączy szerokopasmowych – firmy Asta-Net z Piły.

Spotkanie zostało zainicjowane przez Wójta Gminy Lubasz, w związku z otrzymywanymi od mieszkańców krytycznymi uwagami na temat realizacji projektu.

Przypomnijmy, że na terenie gminy Lubasz realizowany jest projekt pod nazwą „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu, którego realizacja kończy się w tym roku ma zostać podłączonych około 560 abonentów na terenie gminy. Przedstawiciele Asta-Net zapewnili, że całość prac zostanie wykonana w terminie.

Podczas zebrania swoje negatywne odczucia co do realizacji projektu artykułowali licznie przybyli uczestnicy, w tym między innymi mieszkańcy Goraju, którzy podawali przykłady niewykonania przyłączy szerokopasmowych, mimo podpisania wcześniej wstępnych umów z Asta-Net.

Swoje wątpliwości zgłaszali również mieszkańcy osiedla Górczyn w Lubaszu, które zostało pominięte przy realizacji projektu. W odpowiedzi przedstawiciele Asta-net informowali, że planowany jest dalszy rozwój sieci szerokopasmowej, również na terenach nieobjętych realizowanym projektem.

Przedstawiciele Asta-Net znajdując się w ogniu pytań tłumaczyli, że pewne uchybienia, w tym brak informacji dla mieszkańców czy i kiedy zostaną podłączeni do sieci szerokopasmowej, uchybienia terminu realizacji, czy przypadki zgłaszane przez mieszkańców Goraju spowodowane były wielkim rozmiarem zadania. Przeprosili oni za wszelkie niedogodności.

Porządkując debatę Wójt Gminy Marcin Filoda zaproponował osobne spotkanie przedstawicieli Asta-Net z mieszkańcami wsi Goraj. Przyjęto, że spotkanie takie odbędzie się jeszcze w grudniu br., po uzgodnieniu terminu z sołtysem. Przyjęto również propozycję organizacji kolejnego spotkania, poświęconego perspektywom rozbudowy sieci szerokopasmowej (przewidywany termin spotkania marzec – kwiecień 2016r.). Wójt poprosił również przedstawicieli Asta-Net o udostępnienie przewidywanego harmonogramu podłączeń do sieci na grudzień br. Harmonogram taki chcielibyśmy udostępnić na naszej stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń.

Wczorajsze spotkanie, mimo ilości trudnych pytań zadawanych przez mieszkańców należy uznać za pożyteczne. Mamy nadzieję, że zaowocuje ono wzrostem zaangażowania firmy Asta-Net w inwestycje w sieci szerokopasmowe na terenie gminy Lubasz.

 

Tomasz Lipski

Insp. ds. obsługi informatycznej

Urząd Gminy Lubasz

 

Żródło: www.lubasz.pl

Dodaj komentarz