Posiedzenie Rad Społecznych Szpitali

2017-10-17

Aktualizacja:

2017-10-17 14:07

Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach finansowych za I półrocze 2017 roku oraz podejmowanie uchwał. W Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Społecznych Szpitali Powiatowych. Obradom przewodniczył włodarz powiatu.

Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach finansowych za I półrocze 2017 roku oraz podejmowanie uchwał. W Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Społecznych Szpitali Powiatowych. Obradom przewodniczył włodarz powiatu.

- Sytuacja naszych szpitali z dnia na dzień staje się lepsza. Rada bez zastrzeżeń przyjęła sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach finansowych obu szpitali– mówi Tadeusz Teterus, starosta czarnkowsko-trzcianecki.

Wszyscy zgromadzeni na obradach pozytywnie zaopiniowali oba sprawozdania. Dyrektorzy powiatowych szpitali obszernie opowiedzieli się w sprawie podejmowanych uchwał. W sprawie zakupu sprzętu i aparatury medycznej informacje przedstawił dyrektor trzcianeckiego szpitala.

-  Ta uchwała jest zgodna z naszym planem inwestycyjnym na rok 2017. Jest to sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego szpitala i jednocześnie do jego rozwoju - mówiMirosław Szymajda, dyrektor Szpitala Powiatowego w Trzciance.

Na wspólnym posiedzeniu przyjęto m.in. uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Trzciance czy zbycia aktywów trwałych. Dodatkowo rozmawiano o rozszerzeniu działalności o podstawową opiekę zdrowotną we Wronkach. Uchwały Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie również spotkały się z akceptacją wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu.

Joanna Żylińska
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

 

 

źródło: czarnkowsko-trzcianecki.pl

Dodaj komentarz