Systemy kontroli dostępu

2016-05-31

Aktualizacja:

2016-05-31 15:53
Firma Control System FMN jest autoryzowanym dostarczycielem izraelskiej marki Synel w Polsce i upoważnionym dystrybutorem firmy HID Global wchodzącej w skład Assa Abloy, świadczącej systemy kontroli czasu dostępu i rejestracji czasu pracy. Posiadamy również własne artykuły i akcesoria z zakresu kontroli dostępu indywidualnie adaptowane do konieczności odbiorców. System kontroli dostępu redukuje wstęp do pomieszczeń i przestrzeni w wskazanym obiekcie, dopuszczając tylko osoby upoważnione, korzystające z identyfikatorów. Systemy RCP odgrywają coraz ważniejszą wartość w administrowaniu przedsięwzięciem. Wedle badań pokazywanych w prasie samo zainstalowanie systemu ewidencji czasu pracy daje wzrost efektywności pracowników, spadek ilości spóźnień i przerw w pracy co przekłada się w sposób bezpośredni na wyniki korporacji. <a href="http://www.cs.pl/systemy/system-kontroli-dostepu/">http://www.cs.pl/systemy/system-kontroli-dostepu/</a>
Cena: 
0.00 zł
Dane kontaktowe: 
Adam Nowa Warszawa